|

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Celem konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym. Konkurs składa się z etapu wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Termin składania zgłoszeń do etapu wojewódzkiego mija 23 marca br.

W ramach konkursu wyłonione zostaną najlepsze w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność przyczynia się do budowania lokalnych więzi wspólnotowych oraz rozwoju tożsamości regionalnej. Inicjatorką konkursu jest Agata Kornhauser-Duda, Małżonka Prezydenta RP, obejmując go swoim Honorowym Patronatem.

Uczestnikami konkursu mogą być Koła Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018 poz. 2212, z późn. zm.) oraz zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW), prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zgłoszenia do etapu wojewódzkiego przyjmowane są 23 marca 2021 roku.

Zwycięzcy etapu będą reprezentować region podczas ogólnopolskiego finału w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Otrębusach. Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Więcej informacji, w tym regulamin oraz karty zgłoszeniowe, dostępne są na stronie konkursu.

Organizatorem konkursu jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.