|

Lista ocenionych operacji zgłoszonych w ramach Konkursu nr 5/2021 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2020-2021

W dniu 14 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 879/226/VI/202 zatwierdził listę ocenionych operacji w ramach Konkursu nr 5/2021 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2020-2021.

W wyznaczonym terminie do Jednostki Regionalnej KSOW w województwie śląskim wpłynęło 20 wniosków, z czego 15 zostało przyjętych do realizacji w 2021 r.

Lista ocenionych operacji