Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

śląskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Grupa Tematyczna ds. Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Górskich

Powołanie Grupy

We wrześniu 2010 r., w oparciu o plan działania na lata 2010 – 2011 Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego, Działanie 2.6.: „Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej”, Zarząd Województwa Śląskiego powołał Grupę Tematyczną ds. Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Górskich.

Skład Grupy

W jej skład weszli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Wydziału Terenów Wiejskich oraz Wydziału Ochrony Środowiska), Cieszyńskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego NATURA, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Związku Podhalan — Oddziału Górali Śląskich, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego, Gromady Górali na Śląsku Cieszyńskim, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Uniwersytetu Śląskiego — Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska.

Cel działalności Grupy

Jednym z celów funkcjonowania Grupy Tematycznej jest prowadzenie działań, które przyczynią się do utrzymania bądź odtworzenia bioróżnorodności w środowisku naturalnym obszarów górskich oraz zachowanie jego dziedzictwa kulturowego. Ponadto do zadań Grupy należy budowa sieci współpracy instytucji, organizacji pozarządowych, gmin zainteresowanych zrównoważonym rozwojem obszarów górskich, kreowanie w świadomości społecznej dużego znaczenia obszarów górskich jako dobra wspólnego, identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów górskich oraz informacja na ten temat.

W prace Grupy zaangażowało się również Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli.

                                            


Przejdź do:

- Zakres działań


- Zespół


- Działania

 
Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009