Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

śląskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Pierwsze spotkanie Grupy

10 grudnia 2010

Pierwsze spotkanie Grupy Tematycznej odbyło się 10 grudnia 2010 r. w Bielsku-Białej i było w dużej mierze poświęcone tematyce związanej z różnorodnością biologiczną Karpat, możliwością jej ochrony, wyznaczeniu priorytetów oraz wypracowaniu wspólnych rozwiązań dotyczących możliwości wdrożenia Instrumentu Finansowego LIFE+.

W trakcie spotkania przedstawiono również przyrodnicze efekty realizacji wojewódzkiego programu Owca plus na terenie Beskidów oraz zaprezentowano szeroki materiał dotyczący prowadzonego przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska monitoringu przyrodniczego w ramach tego programu.

W prace Grupy zaangażowało się również Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli, które podczas spotkania przybliżyło działalności Intergrupy ds. gór, wysp i regionów słabo zaludnionych uznanej przez Parlament Europejski.

Stwierdzono, że obszary górskie stanowią wspólne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, stąd priorytetowym działaniem jest ich ochrona oraz zrównoważony rozwój.

Uznano za stosowne właczenie do zespołu grupy tematycznej kolejnych członków — ekspertów — z żywieckiego oddziału Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska oraz Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli.

Kolejne spotkanie grupy tematycznej planowane jest na przełomie stycznia i lutego 2011 r. Do tego czasu pracownicy Wydziału Terenów Wiejskich opracują wstępną wersję wniosku o dofinansowanie w ramach środków unijnych programu LIFE + — komponentu I — przyroda i różnorodność biologiczna.

Powołanie Grupy Tematycznej

28 września 2010

Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę w sprawie powołania Grupy Tematycznej ds. Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Górskich.


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009