Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

śląskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Zakres działań Grupy

1.     Budowa sieci współpracy instytucji, organizacji pozarządowych, gmin zainteresowanych zrównoważonym rozwojem obszarów górskich;

2.     Stworzenie efektywnego klastera kompetencji związanych ze zrównoważonym rozwojem obszarów górskich;

3.     Popularyzacja projektów i działań realizowanych na obszarach górskich w ramach PROW 2007 – 2013;

4.     Restytucja bioróżnorodności w środowisku naturalnym poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz rozwój i ochronę najcenniejszych przyrodniczo obszarów leżących w polskim paśmie Karpat poprzez rozpowszechnianie na te terytoria wojewódzkiego programu Owca Plus.

5.     Wyznaczenie priorytetów oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań dotyczących możliwości wdrożenia Instrumentu Finansowego LIFE + — Województwo Śląskie jako koordynator partnerskiego projektu;

6.     Kreowanie w świadomości społecznej dużego znaczenia obszarów górskich jako dobra wspólnego w celu akceptacji ich specyficznego wspierania;

7.     Promowanie lokalnych produktów rolnictwa górskiego w kraju i za granicą;

8.     Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów górskich oraz informacji na ten temat;

9.     Wspieranie współpracy między terytorialnej i transterytorialnej;

10.  Transfer dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych.

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009