Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

 

              KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH

                                       OGŁASZA

                         KONKURS PRZYJAZNA WIEŚ


          na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury                         zrealizowany na terenach wiejskich przy                                         wsparciu środków unijnych

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich beneficjentów, którzy zrealizowali projekty wspierające rozbudowę infrastruktury technicznej, społecznej lub ekologicznej na obszarach wiejskich województwa śląskiego, współfinansowane z Funduszy Europejskich od 2004 r.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienie i odesłanie Formularza Zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Terenów Wiejskich, Sekretariat Regionalny KSOW, ul. Ligonia 46, 40 – 037 Katowice.

W przypadku projektów transregionalnych i transnarodowych o właściwości miejscowej zgłoszenia decyduje największy procentowy udział inwestycji na obszarze danego województwa. Wykaz sekretariatów regionalnych KSOW wraz z adresami stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia należy składać wyłącznie na załączonym formularzu w terminie
do 15 września 2011 r (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego). Zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

 

Kontakt:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Sekretariat Regionalny KSOW

Ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice

Tel/fax. 032/ 77 40 549

E-mail: aknysak@slaskie.pl

 

PLIKI DO POBRANIA:

-ogłoszenie o konkursie

- formularz zgłoszeniowy

- regulamin konkursu

- wykaz podmiotów uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń

 

 

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009