Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

śląskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Szanowni Państwo

w związku ze zgłoszeniem się maksymalnej liczby uczestników wyjazdu studyjnego Jednostka Regionalna KSOW w województwie śląskim informuję, że nabór uczestników na wyjazd studyjny do województwa kujawsko-pomorskiego został zakończony.

Szanowni Państwo

w związku z wolnymi miejscami na wyjazd studyjny do województwa kujawsko-pomorskiego Jednostka Regionalna KSOW w województwie śląskim przedłuża nabór na wyjazd studyjny do dnia 19 października 2017 r.

Jednostka Regionalna KSOW w województwie śląskim ogłasza nabór uczestników na wyjazd studyjny do województwa kujawsko-pomorskiego.

1.  Cel wyjazdu: Celem wyjazdu będzie upowszechnienie dobrych praktyk z zakresu operacji zrealizowanych w ramach priorytetów PROW 2014-2020.

2.   Termin wyjazdu: 25-27 października 2017 roku.

3.   Liczba uczestników wyjazdu – 40 osób.

4.  Organizator zapewnia: transport, wyżywienie, noclegi, ubezpieczenie, opiekę pilota/ opiekuna grupy oraz realizację programu merytorycznego.

Organizator nie wypłaca żadnych dodatkowych diet przysługujących uczestnikom; nie ponosi kosztów związanych z dojazdem na miejsce zbiórki i z powrotem; nie ponosi kosztów zagranicznych i krajowych rozmów telefonicznych wykonywanych z pokoi hotelowych przez uczestników wyjazdu oraz kosztów związanych z np. udostępnieniem w pokojach płatnej telewizji lub mini-baru. Ewentualne ww. koszty zostaną opłacone indywidualnie przez uczestników wyjazdu studyjnego. Roszczenia dotyczące ww. kosztów będą uregulowane w trakcie trwania wyjazdu.

5.       W wyjeździe uczestniczyć mogą tylko osoby pełnoletnie.

6.       Wymogi dotyczące kwalifikacji uczestników wyjazdu.

W wyjeździe może uczestniczyć osoba, która jest mieszkańcem województwa śląskiego i spełnia poniższe warunki (dana osoba może spełniać więcej niż jeden warunek):

·         jest Partnerem KSOW na dzień 11.10.2017 r.,

·         jest rolnikiem,

·         pracuje w instytucji działającej na rzecz rozwoju rolnictwa,

7. W kwalifikacji uczestników brane będę pod uwagę:

a)      ocena formalna- prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy;

b)      ocena merytoryczna- spełnienie warunku opisanego w pkt. 5 i 6;

c)       kolejność zgłoszeń - decyduje data wpływu przesłania e-maila wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym do Jednostki Regionalnej KSOW w województwie śląskim na adres ksow@slaskie.pl.

8.      Wypełnienie formularza zgłoszeniowego równoznaczne jest z potwierdzeniem chęci udziału w wyjeździe studyjnym. W przypadku braku możliwości uczestnictwa należy wskazać inną osobę, która weźmie udział w wizycie. W przeciwnym razie osoba rezygnująca zobowiązana będzie do pokrycia kosztów pobytu przypadających na jednego uczestnika.

9.  Wypełniony formularz w oryginale należy dostarczyć osobiście (lub za pośrednictwem osób trzecich) do siedziby Jednostki Regionalnej KSOW w województwie śląskim (adres: ul. Dąbrowskiego 23, 40-032 Katowice, pokój nr 5.45 lub 5.49) lub przesłać pocztą (adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Terenów Wiejskich, Jednostka Regionalnej KSOW w województwie śląskim, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice).

10.  Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału wraz ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi.

11.  Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 16 października 2017 r. (w przypadku pełnej list uczestników termin może ulec skróceniu).

 

12.   Załącznik:

- formularz zgłoszeniowy,

- ogłoszenie

- ramowy program wyjazdu

Kontakt:

Jednostka Regionalna KSOW w województwie śląskim

Siedziba: ul. Dąbrowskiego 23, 40-032 Katowice; tel. 32/77 40 545

Osoby do kontaktu:

Paulina Gorzałka, paulina.gorzalka@slaskie.pl

Tel. 32/77 40 545

 

 

 

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009