Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

śląskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

KSOW

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) - to propozycja szeroko rozumianej współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich pomiędzy wszystkimi organizacjami działającymi na obszarach wiejskich oraz na rzecz ich rozwoju.

Koordynację działań realizowanych w ramach KSOW zapewnia:

  • Jednostka Centralna KSOW (Sekretariat Centralny),
  • 16 Jednostek Regionalnych KSOW (Sekretariaty Regionalne).

W województwie śląskim Sekretariat Regionalny (SR) został utworzony w Wydziale Terenów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach. Do zadań sekretariatu należy zapewnienie funkcjonowania KSOW na terenie województwa, przez koordynowanie zadań Planu Działania KSOW na poziomie regionalnym i lokalnym, w tym ułatwianie kontaktów między członkami Sieci w danym regionie oraz współpraca między regionami.


PLAN DZIAŁANIA

Podstawą realizacji celu KSOW są działania zaplanowane w ramach Planu Działania (plan działania tworzony jest przez każdy Sekretariat- zarówno Centralny, jak i Regionalne), który jest sporządzane na okres dwuletni oraz zatwierdzany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Każdy Plan zawiera cele działań, ramowy harmonogram działań oraz indykatywny budżet. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich, Plan działania powinien zawierać następujące działania:

Ø  identyfikacji i analizy możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazywanie informacji na ich temat,

Ø  przeniesienia dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i "know-how",

Ø  przygotowania programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania,

Ø  zarządzanie siecią:

Ø  wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej,

Ø  wymiany wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

W celu realizacji powyższych zadań organizowane są m.in. spotkania, szkolenia, seminaria, sieci eksperckie, kongresy, wyjazdy studyjne.


 PARTNERZY KSOW

Partnerami KSOW mogą być podmioty, które są aktywnie zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich oraz wyrażają chęć otrzymywania oraz dostarczania informacji w tym zakresie. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma charakter otwarty i skupia struktury administracyjne (na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym) oraz zainteresowane podmioty, które przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich oraz mają w sposób bezpośredni lub pośredni wpływ na lepsze wykorzystanie instrumentów EFRROW.

Sekretariat Regionalny z siedzibą w Katowicach skupia partnerów z różnych obszarów województwa. Obecnie w Sieci uczestniczy ponad 60 zainteresowanych współpracą podmiotów.

Przejdź do:

Plan Działania KSOW

Portale regionalne
mapa

Sonda

Czy jesteś zainteresowany współpracą z SR KSOW Województwa Śląskiego?


     


 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009