Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

śląskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Leader

Tereny wiejskie Województwa Śląskiego stanowią ważny element gospodarki regionu. Zamieszkuje je blisko 994,8 tys. osób; jest to około 21,1% ogółu ludności regionu.

Pod koniec 2004 roku pojawił się Program Pilotażowy Leader+, który stał się źródłem finansowania rozwoju obszarów wiejskich. W Polsce realizowany był w ramach jednego z działań sektorowych Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006”. Priorytetem programu było stworzenie partnerstwa oraz współdziałania trzech sektorów: publicznego, prywatnego i pozarządowego. W związku z tym w ramach pilotażowego programu Leader+ przygotowano Zintegrowaną Strategię Rozwoju oraz zbudowano strukturę Lokalnych Grup Działania.

W obecnym okresie programowania Leader jest częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013). Powołanie do życia LGD zapewniło pobudzenie zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój oraz efektywniejsze wykorzystanie potencjału obszarów wiejskich. Podmioty te wspierają rozwój społeczno-ekonomiczny gmin, natomiast partnerski charakter współpracy wspomnianych wyżej trzech sektorów umożliwia oddolne budowanie lokalnych strategii rozwoju oraz wdrażanie ich poprzez wielosektorowe zintegrowane i innowacyjne inicjatywy. Działalność ich umożliwia budowanie kapitału społecznego na wsi, a poprzez to stworzenie płaszczyzny dla wzajemnej współpracy. Na terenie Województwa Śląskiego istnieje 14 Lokalnych Grup Działania.

Portale regionalne
mapa

Sonda

Czy jesteś zainteresowany współpracą z SR KSOW Województwa Śląskiego?


     


 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009