Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

śląskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Informacja o operacji: Popularyzacja dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i kulinarnego Złotej Krainy Pstrąga

12.07.2019

Krótki opis operacji.

Gmina Janów jest gminą wiejską o charakterze rolniczo – turystycznym. Słaba jakość gleb powoduje duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych, co bezpośrednio przekłada się na niski poziom dochodów z tytułu prowadzonej działalności rolnej. Również poziom przedsiębiorczości na terenie gminy Janów jest jednym z najniższych w regionie. Słabe perspektywy rozwojowe, brak przywiązania do lokalnych tradycji i zwyczajów oraz ograniczony dostęp do wydarzeń kulturalnych czy rekreacyjnych, przyczynia się do odpływu mieszkańców Gminy Janów do miast oraz do dynamiczniej rozwijających się gmin. Jednocześnie Gmina Janów posiada ogromny potencjał przyrodniczy związany z malowniczą doliną rzeki Wiercicy oraz kulinarny związany z najstarszą w Europie do dziś działającą pstrągarnią. Poprzez popularyzację dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego oraz kulinarnego Złotej Krainy Pstrąga skierowaną do rodzin z dziećmi i młodzieży, Gmina dostrzega szanse rozwoju turystyki i działalności około turystycznej. Planowana organizacja imprezy plenerowej nie tylko promuje unikatowe, naturalne atrakcje turystyczne, ale także lokalnych agrogospodarzy, gastronomów, gospodarzy wiejskich. Przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia lokalnych rolników, małych przedsiębiorców, gospodyń wiejskich czy nawet leśników, z naciskiem na kultywowanie tradycji i szacunek do dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego gmina Janów może stać się wiodącym środkiem turystycznym województwa śląskiego.

Tytuł operacji.

Popularyzacja dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i kulinarnego Złotej Krainy Pstrąga

Cel operacji.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz rozwój gospodarczy w gminie Janów. Dobra promocja i organizacja wydarzenia „Święta Pstrąga” promującego Złotą Krainę Pstrąga jest skierowana na zatrzymanie stałych gości i pozyskiwanie nowych miłośników gminy, Jury i województwa śląskiego. Zwiększony ruch turystyczny przyczyni się do rozwoju podmiotów świadczących usługi turystyczne i około turystyczne, a podmioty istniejącą zachęci do rozszerzenia działalności. Na bazie Złotej Krainy Pstrąga wygenerowane zostaną nowe produkty turystyczne i miejsca pracy. Działania te przyczynią się do poprawy wizerunku gminy. Całość zadania przyczyni się do lepszej jakości życia mieszkańców, zadowolenia i powrotu turystów, a tym samym do rozwoju gospodarczego gminy z zachowaniem równowagi ekonomicznej, przyrodniczej i społecznej.

Przewidywane efekty operacji:

  • upowszechnienie walorów kulturowych, przyrodniczych i kulinarnych Złotej Krainy Pstrąga wśród mieszkańców województwa śląskiego.
  • upowszechnienie wiedzy z zakresu rozwoju obszarów wiejskich.

Gmina Janów będąca partnerem KSOW informuje:
- realizowana operacja uzyskała wsparcie finasowe ze środków KSOW
- każdy uczestnik operacji ma możliwość zarejestrowania sie jako Partner KSOW
- informację dotyczące KSOW są dostępne na portalu internetowym ksow.pl.

Tablica informacyjna


Portale regionalne
mapa

Sonda

Czy jesteś zainteresowany współpracą z SR KSOW Województwa Śląskiego?


     


 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009