Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

śląskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

„Ochrona zasobów naturalnych oraz odbudowa ekosystemu"

13.08.2019

Tytuł operacji:

„Ochrona zasobów naturalnych oraz odbudowa ekosystemu.”

Cele operacji:

Celem głównym operacji jest podniesienie wiedzy oraz świadomości mieszkańców Beskidów w zakresie bezpośredniego wpływu jakie to społeczeństwo posiada na bioróżnorodność oraz ochronę różnorodności biologicznej poprzez utrzymanie wysokiej populacji owadów błonkoskrzydłych, którym głównym przedstawicielem jest pszczoła miodna.

Celem operacji jest również upowszechnianie świadomego i odpowiedzialnego dążenia do rozwoju obszaru w oparciu o równowagę biologiczną ekosystemów Beskidów, które istnieją wyłącznie w symbiozie z owadami zapylającymi.

Cele szczegółowe operacji:

- podniesienie wiedzy mieszkańców Żywiecczyzny na temat roli jaką odgrywa pszczoła miodna w życiu i zdrowiu człowieka;

- uświadomienie społeczeństwu roli jaka odgrywają te owady w utrzymaniu równowagi w całym ekosystemie otaczającej nas przyrody;

- przedstawienie wymiernych korzyści jakie daje hodowla pszczół  do zwiększenia dochodowości w gospodarstwach przydomowych;

- ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin rozpowszechnianie wiedzy na temat sposobu ich stosowania w rolnictwie oraz w gospodarstwach domowych wpływających na degradację środowiska naturalnego;

- wzrost świadomości na temat przyczyn chorób pszczół oraz innowacyjnych metod ich zwalczania, ze szczególnym uwzględnieniem występującego coraz częściej i na coraz większym obszarze województwa śląskiego zgnilca amerykańskiego.

Przewidywane efekty:

Efektem realizacji projektu będzie przeszkolenie 80 uczestników a przekazana podczas szkoleń wiedza na temat: znajomości ras matek pszczół na tereny górskie oraz ich ochrona przed chorobami i szkodnikami, ze szczególnym uwzględnieniem zgnilca amerykańskiego, przyczyni się do zwiększenia liczebności i zdrowotności rodzin pszczelich na obszarze wsparcia.  Wiedza z zakresu wdrażania nowych kanałów sprzedaży i poszerzenia asortymentu produktów pszczelich przyczyni się do zainteresowania gospodarka pasieczną i wpłynie no rozwój obszarów wiejskich. Przekazana wiedza zostanie wykorzystana przez uczestników konferencji w prowadzonych przez nich gospodarstwach pasiecznych co przyczyni się do zrównoważonego rozwoju ekosystemu oraz zrównoważonego rozwoju przedsiębiorczości (sprzedaż bezpośrednia).

Termin i miejsce konferencji:

Planowana w ramach operacji konferencja odbędzie się 7 września 2019 roku w godzinach od 9.00 do 16.00 w Domu Wiejskim w Kocierzu Rychwałdzkim pod adresem: Kocierz Rychwałdzki, ul. Turystyczna 17; 34-321 Łękawica.

Uczestnicy konferencji:

Uczestnikami konferencji będą pszczelarz (zrzeszeni i niezrzeszeni w kołach pszczelarskich). Aby wziąć udział w konferencji należy zgłosić swój udział  telefonicznie pod nr 517 664 935  do dnia 31 sierpnia 2019 r. Ze względu na ograniczona ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Opis


Portale regionalne
mapa

Sonda

Czy jesteś zainteresowany współpracą z SR KSOW Województwa Śląskiego?


     


 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009