Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

śląskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Marketing produktów rolnych, tradycyjnych, regionalnych w ramach sprzedaży bezpośredniej, dostaw bezpośrednich i rolniczego handlu detalicznego

14.10.2019

Śląska Izba Rolnicza informuje, że zgodnie z umową nr 3/PO2018-2019/2019 z dnia 30.05.2019 r. zawartą na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2018-2019, z Województwem Śląskim – pełniącym rolę jednostki regionalnej, jest organizatorem dwudniowej konferencji  pn: „Marketing produktów rolnych, tradycyjnych, regionalnych w ramach sprzedaży bezpośredniej, dostaw bezpośrednich i rolniczego handlu detalicznego”. W/w Konferencja odbędzie się w dniach 28-29.10.2019 r. w Szczyrku.  

W przedmiotowej Konferencji udział weźmie 200 rolników województwa śląskiego, właścicieli małych gospodarstw rolnych zajmujących się wytwarzaniem produktów tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych, bądź planujących zająć się taką formą działalności, ze względu na niskie dochody uzyskiwane z gospodarstwa.

Celem realizowanej Konferencji będzie możliwość zapoznania się uczestników konferencji
z aktualną sytuacją w zakresie rozwoju produktu regionalnego, tradycyjnego i ekologicznego w województwie śląskim, nowymi metodami marketingowymi i rodzajami marketingów, polityką jakości prowadzoną przez Unię Europejską, między innymi poprzez znaki potwierdzające wysoką jakość produktów rolno – spożywczych, jak też tradycyjną metodę produkcji. Ponadto uczestnicy konferencji będą również mieli możliwość poznania wyżej wymienionych zagadnień merytorycznych od strony praktycznej.

Efektem natychmiastowym operacji będzie przeszkolenie 200 osób biorących udział
w konferencji, natomiast efektem długookresowym, który osiągnięty zostanie w dłuższym okresie będzie wdrożenie przez rolników nabytej wiedzy z zakresu szeroko pojętego marketingu w swoich gospodarstwach, co bezpośrednio przełoży się na poprawę sytuacji ekonomicznej gospodarstw
i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Wiedza nabyta przez uczestników konferencji,
a następnie wdrażana we własnych gospodarstwach, pozytywnie oddziaływać będzie również na innych mieszkańców województwa śląskiego i wpływać na wzrost dochodu gospodarstwa i poprawę jakości ich życia.

 

Program organizowanej Konferencji: 

I dzień Konferencji 28 październik 2019 r.  (poniedziałek)

od          12:00      ●  Zakwaterowanie i rejestracja uczestników konferencji,

13:00 – 14:00      ●  Obiad,

14:00 – 14:30      ●  Otwarcie konferencji, przywitanie uczestników i zaproszonych gości, wystąpienie wprowadzające,

14:30 – 15:15      ●  „Działalność kooperatyw spożywczych na przykładzie Gliwickiej Kooperatywy Spożywczej „Tomata”,

15:15 – 16:00      ● „Targ na Zielonym - budowanie bezpośrednich relacji między lokalnymi producentami żywności, a konsumentami  w Gliwicach”,

16:00 – 16:30      ●  Przerwa kawowa,

16:30 – 17:15      ●  „Szczególne rodzaje marketingu wykorzystywane przy promocji produktów regionalnych”,

17:15 – 18:00      ● „Marketing, promocja wspólnej marki i podejście biznesowe”

18:00 – 18:30      ●  Podsumowanie I dnia konferencji

19:00                     ●  Kolacja.

 

II dzień Konferencji 29 październik 2019 r.  (wtorek)

 

08:00 – 09:00                     ●  Śniadanie,

09:15 – 10:00      ●  „Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i regionalny system marketingu – omówienie założeń i osiągnięć projektu „Produkt Lokalny Małopolska”,

10:00 – 10:45      ●  „Systemy ochrony produktów regionalnych, tradycyjnych  i ekologicznych”

10:45 – 11:15      ●  Przerwa kawowa,

11:15 – 12:00      ● „Aktualna sytuacja w zakresie rozwoju produktu regionalnego i lokalnego w województwie śląskim”,

12:00 – 12:45      ●  Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji,

13:00 – 14:00      ●  Obiad i wyjazd uczestników.

 

Wszelkich informacji na temat możliwości udziału w Konferencji udziela Biuro Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach pod numerem telefonu 32/2580-445.

 

Informacja


Portale regionalne
mapa

Sonda

Czy jesteś zainteresowany współpracą z SR KSOW Województwa Śląskiego?


     


 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009