Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

śląskie

English 
baner

Konkurs "Przyjazna wieś"

12.07.2012

KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH

OGŁASZA

KONKURS „PRZYJAZNA WIEŚ”

na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich beneficjentów projektów o charakterze infrastrukturalnym, zrealizowanych częściowo lub w całości na obszarach wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej i współfinansowanych z poakcesyjnych funduszy Unii Europejskiej, począwszy od dnia 1 maja 2004 r. Warunkiem udziału w Konkursie jest zakończenie projektu przed upływem terminu składania formularzy zgłoszeniowych do I etapu konkursu, tj.zatwierdzenie sprawozdania końcowego.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienie i odesłanie Formularza Zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami na  adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Terenów Wiejskich, ul. Ligonia 46, 40 – 037 Katowice.

W przypadku projektów transregionalnych i transnarodowych o właściwości miejscowej zgłoszenia decyduje największy procentowy udział inwestycji na obszarze województwa w granicach Rzeczpospolitej Polskiej.

Zgłoszenia należy składać w terminie do 15 września 2012 r. Za termin złożenia formularza zgłoszeniowego przyjmuje się dzień jego złożenia w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o Konkursie.

 

- regulamin konkursu,

- formularz zgłoszeniowy

- ogłoszenie o konkursie,


Portale regionalne
mapa

Sonda

Czy jesteś zainteresowany współpracą z SR KSOW Województwa Śląskiego?


     


 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009