Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

śląskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Konkurs "Przyjazna Wieś"

09.08.2013

KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH ogłasza

  KONKURS „PRZYJAZNA WIEŚ” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich beneficjentów projektów o charakterze infrastrukturalnym, zrealizowanych częściowo lub w całości na obszarach wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej i współfinansowanych z poakcesyjnych funduszy Unii Europejskiej, począwszy od dnia 1 maja 2004 r. Warunkiem udziału w Konkursie jest zakończenie projektu przed upływem terminu składania formularzy zgłoszeniowych do I etapu konkursu, tj. zatwierdzenie sprawozdania końcowego.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z regulaminem Konkursu oraz wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Wydział Terenów Wiejskich - Sekretariat Regionalny KSOW

ul. Ligonia 46

40 – 037 Katowice.

W przypadku projektów transregionalnych i transnarodowych o właściwości miejscowej zgłoszenia decyduje największy procentowy udział inwestycji na obszarze województwa w granicach Rzeczpospolitej Polskiej.

Formularze zgłoszeniowe należy składać w terminie do 17 września 2013 r. Za termin złożenia formularza zgłoszeniowego przyjmuje się dzień jego złożenia w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o Konkursie.

Kontakt:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Sekretariat Regionalny KSOW

Ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice

Tel. (032) 77 40 549

E-mail: awasowicz@slaskie.pl

1. Regulamin konkursu

2. Formularz zgłoszeniowy

3. Kryteria oceny - techniczna

4. Kryteria oceny - społeczna


Portale regionalne
mapa

Sonda

Czy jesteś zainteresowany współpracą z SR KSOW Województwa Śląskiego?


     


 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009