Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

śląskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

„MIESZKAŃCY AKTYWNIE W LOKALNEJ INICJATYWIE. DOŻYNKI GMINNE” (operacja nr 36 Planu operacyjnego na lata KSOW 2016-2017)

29.08.2017

„MIESZKAŃCY AKTYWNIE W LOKALNEJ INICJATYWIE. DOŻYNKI GMINNE”

Z przyjemnością i dumą ogłaszamy, że przystępujemy do realizacji operacji „Mieszkańcy aktywnie w lokalnej inicjatywie. Dożynki gminne”. W ostatnich dniach podpisaliśmy umowę na realizację operacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Operacja uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Cel główny zadania to włączenie mieszkańców gminy do realizacji lokalnego projektu a cele szczegółowe to pobudzenie lokalnych organizacji i podmiotów życia społecznego do współpracy poprzez wspólną organizację konkursu i imprezy plenerowej, zwiększenie zaangażowania seniorów i młodzieży poprzez włączenie w realizację lokalnego projektu, wspólna organizacja propozycji spędzenia wolnego czasu, kultywowanie wiejskich tradycji poprzez dożynki i konkurs wieńców dożynkowych przez mieszkańców gminy.

Lokalny projekt będzie polegał na organizacji tradycyjnych dożynek i konkursu wieńca dożynkowego, przyczyni się do wdrożenia postulowanego rozwoju obszarów wiejskich poprzez aktywizację mieszkańców w perspektywie inkluzji społecznej. Realizacja operacji "Mieszkańcy aktywnie w lokalnej inicjatywie. Dożynki gminne" to wspieranie włączenia społecznego oraz motywowanie mieszkańców do działań i inicjatyw na rzecz rozwoju gminy, ponieważ uczestnicy projektu działając razem przez kilka miesięcy, zintegrują się wokół wspólnego celu, razem przygotują i zrealizują dwie propozycje kulturalno-rekreacyjne dla całej wspólnoty a przede wszystkim określą i w praktyce sprawdzą wartości związane z współdziałaniem, partnerstwem i wypracują standardy wspólnego działania na rzecz gminy. W ramach projektu zostanie wykorzystany potencjał grup zagrożonych wykluczeniem czyli osób starszych i młodzieży. W realizację operacji zaangażujemy organizacje pozarządowe i inne podmioty społeczności lokalnej, które skupiają osoby w różnym wieku, ale przede wszystkim seniorów i młodzież. Odbiorcami projektu czyli uczestnikami wspólnie zorganizowanej imprezy będą wszyscy mieszkańcy gminy Chybie oraz osoby przyjezdne z gmin ościennych, a konkurs będzie skierowany do mieszkańców gminy. Wybór imprezy dożynkowej jako inicjatywy lokalnej jest podyktowany zidentyfikowaną potrzebą kultywowania tradycji wiejskich oraz powodzeniem imprez dożynkowych w latach ubiegłych (dożynki organizowane są w gminie od 2012 roku). Organizacja dożynek gminnych i konkursu wieńców dożynkowych przy udziale mieszkańców skupionych w różnych organizacjach, przy wsparciu władz samorządowych, a więc jako lokalnego projektu współdziałania różnych sektorów życia publicznego zapewne przyczyni się do rozwoju gminy. Operację realizuje Gminny Ośrodek Kultury oraz Partnerzy OSP Chybie, OSP Mnich i OSP Zarzecz-Frelichów.

Operacja jest realizowana od 1.03.2017 do 15.11.2017 w gminie Chybie w województwie śląskim. Impreza dożynkowa (projekt lokalny) odbędzie się 10 września 2017 roku w gminie Chybie, konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy trwa do 7 września 2017 roku w gminie Chybie.

Operacja jest realizowana w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016 - 2017

Zapraszamy serdecznie mieszkańców gminy Chybie do udziału w operacji.

Chcesz zostać Partnerem KSOW? – zarejestruj się na stronie ksow.pl. Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.slaskie.ksow.pl gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.


Portale regionalne
mapa

Sonda

Czy jesteś zainteresowany współpracą z SR KSOW Województwa Śląskiego?


     


 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009