Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

śląskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Informacja o operacji: Popularyzacja dziedzictwa kulinarnego wsi – II Jurajska Wiosna Seniorów

12.07.2019

Krótki opis operacji

Na terenie Gminy Janów od lat zauważalny jest wyraźny trend starzenia się społeczeństwa. Jest to spowodowane w głównej mierze przez odpływ młodych osób do miast w celu poszukiwaniu lepszej pracy, czy też lepszej perspektywy życiowej (lepszy dostęp do dóbr kultury, rozrywki, sportu itp.). Odsetek osób nieaktywnych zawodowo z roku na rok się zwiększa. Osoby starsze stają się osamotnione, czują się wykluczone społecznie. Bardzo często uznawane są stereotypowo jako osoby schorowane, samotne i nieaktywne. Nie mniej jednak osoby te posiadają potencjał i wiedze z zakresu dziedzictwa kulturowego, historycznego i kulinarnego. Posiadają wiedze i umiejętności które bardzo często tylko im są znane. Ważnym aspektem jest ich wzajemna integracja w celu zwiększenia aktywności społecznej, przekazania młodszemu pokoleniu posiadanej wiedzy i umiejętności. Osoby starsze posiadają wiedze z zakresu dziedzictwa kulturowego, historycznego i kulinarnego. Osoby te są bardzo chętne do przekazywania swojej wiedzy, lecz brakuje inicjatyw mających na celu ich wzajemną integrację. Planowane do realizacji spotkanie senioralne ma na celu „wyciągnięcia” ich z zaciszy domowych, podzieleniem się posiadaną wiedzą i dawnymi wspomnieniami. W ten sposób osoby te zaktywizują się społecznie na rzecz rozwoju gminy. Ciekawa forma spotkania, zachęci również do udziału osoby młode, które do tej pory, być może nawet nie znają starych zwyczajów smaków czy historii regionu.

Tytuł operacji

Popularyzacja dziedzictwa kulinarnego wsi – II Jurajska Wiosna Seniorów

Cel operacji

Głównym celem operacji jest aktywizacja osób starszych, pobudzeniu w nich poczucia własnej wartości i podniesienia własnej samooceny

Przewidywane efekty operacji:

  • aktywizacja osób starszych do podejmowania działań związanych z kultywowaniem dziedzictwa kulinarnego i kulturalnego wsi.
  • odtworzenie dawnych zapomnianych przepisów kulinarnych, które stanowić mogą dodatkową kulinarną atrakcję turystyczną.

Gmina Janów będąca partnerem KSOW informuję:
- realizowana operacja uzyskała wsparcie finasowe ze środków KSOW
- każdy uczestnik operacji ma możliwość zarejestrowania sie jako Partner KSOW
- informację dotyczące KSOW są dostępne na portalu internetowym ksow.pl.

Tablica informacyjna

 


Portale regionalne
mapa

Sonda

Czy jesteś zainteresowany współpracą z SR KSOW Województwa Śląskiego?


     


 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009