Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

śląskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

„Rola pszczelarza w ochronie zasobów naturalnych oraz odbudowie ekosystemu”

17.07.2020

Stowarzyszenie Pszczelarzy „Beskidzkie Trutnie”  realizuje projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” PROW na lata 2014-2020  pod tytułem: „Rola pszczelarza w ochronie zasobów naturalnych oraz odbudowie ekosystemu”.

Projekt skierowany jest do pszczelarzy z terenu województwa śląskiego i małopolskiego. 

Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy oraz świadomości mieszkańców Beskidów w zakresie bezpośredniego wpływu jakie to społeczeństwo posiada  na bioróżnorodność oraz ochronę różnorodności biologicznej poprzez utrzymanie wysokiej populacji owadów błonkoskrzydłych, którym głównym przedstawicielem   jest pszczoła miodna.

Celem projektu jest również upowszechnianie świadomego i odpowiedzialnego dążenia do rozwoju obszaru w oparciu o równowagę biologiczną ekosystemów Beskidów, które istnieją wyłącznie w symbiozie z owadami zapylającymi.

Cele szczegółowe projektu to:

- podniesienie wiedzy mieszkańców Żywiecczyzny na temat roli jaką odgrywa pszczoła miodna w życiu i zdrowiu człowieka;

- uświadomienie społeczeństwu roli jaka odgrywają te owady w utrzymaniu równowagi w całym ekosystemie otaczającej nas przyrody;

- przedstawienie wymiernych korzyści jakie daje hodowla pszczół  do zwiększenia dochodowości w gospodarstwach przydomowych;

- ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin rozpowszechnianie wiedzy na temat sposobu ich stosowania w rolnictwie oraz w gospodarstwach domowych wpływających na degradację środowiska naturalnego;

- wzrost świadomości na temat przyczyn chorób pszczół oraz innowacyjnych metod ich zwalczania, ze szczególnym uwzględnieniem występującego coraz częściej i na coraz większym obszarze województwa śląskiego zgnilca amerykańskiego.

Efektem realizacji projektu będzie przeszkolenie 80 uczestników a przekazana podczas szkoleń wiedza na temat: znajomości ras matek pszczół na tereny górskie oraz ich ochrona przed chorobami i szkodnikami, ze szczególnym uwzględnieniem zgnilca amerykańskiego, przyczyni się do zwiększenia liczebności i zdrowotności rodzin pszczelich na obszarze wsparcia. 


Portale regionalne
mapa

Sonda

Czy jesteś zainteresowany współpracą z SR KSOW Województwa Śląskiego?


     


 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009