Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

śląskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Sprawozdanie z imprezy kulturalnej pt. „Regionalne Spotkania z Tradycją – Jubileusz 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich”.

29.06.2016

W związku z przypadającym w bieżącym roku jubileuszem 150-lecia powstania pierwszych Kół Gospodyń Wiejskich na ziemiach polskich,  zorganizowano duże przedsiewzięcie kulturalne pod nazwą „Regionalne Spotkania z Tradycją – Jubileusz 150-lecia  Kół Gospodyń Wiejskich”.

W dniach 25-26 czerwca 2016 r. w Dzięgielowie, na terenach i z wykorzystaniem infrastruktury Centrum Misji i Ewangelizacji, odbyło się piękne widowisko z udziałem kilkudziesieciu KGW, które reprezenotwały 2 województwa Polski Południowej - tzw. Podbeskidzie, tj. powiat bielski, cieszyński, żywiecki i część z pobliskiej Małopolski, tj. powiat oświęcimski, suski i wadowicki.

Głównym celem Jubileuszu było zaprezentowanie bogatej historii i dorobku społecznego, kulturalnego oraz gospodarczego Kół Gospodyń Wiejskich z całego regionu, promocja dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich, w tym starodawnych tradycji, obrzędów, strojów czy potraw. Ważnym celem była też promocja aktywnych postaw społecznych, pokazujących, że poprzez zaangażowanie, bezinteresowną pracę społeczną, integrację i współpracę można zrealizować wiele trudnych działań. Ważnymi przesłankami były również promocja obszarów wiejskich Podbeskidzia i jej bogactwa kulturowego, w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu i integracji społeczności wiejskiej.

Impreza miała charakter plenerowy, połączony z występami zespołów KGW, stoiskami z rękodziełem, wyrobami kulinarnymi, kronikami KGW. Atrakcją była też wieczorna biesiada świętojańska przy ognisku. Pojawiły się także stoiska instytucji i firm pracujących na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 

Świętowanie rozpoczęło się nabożeństwem ekumenicznym prowadzonym przez ks. proboszcza z Parafii św. Jerzego w Puńcowie Dariusza Kowalę i ks. Marka Londzina – proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Dzięgielowie. Jako gospodarz głos zabrał ks. Grzegorz Giemza – Dyrektor Centrum Misji i Ewangelizacji. Mszę św. wzbogacały pieśni Zespołów Regionalnych „Koniaków” i „Strumień”. W części oficjalnej historię KGW w programie słowno-muzycznym przedstawił zespół KGW z Kobiernic. Przybyli Goście złożyli życzenia a Organizatorzy wręczyli podziękowania za życzliwą współpracę Przedstawicielom Samorządów oraz Instytucji Kultury i Sponsorom. Podczas imprezy wręczono także odznaczenie Order Serca Matkom Wsi p. Irenie Bączek z Łączki oraz podzięowania paniom zasłużonym w działaniach na rzecz KGW.

Do Przeglądu Zespołów KGW zaproszono 30 najlepszych grup śpiewaczych i tanecznych oraz kabaretowych KGW, w tym ok. 800 osób występujących, prezentujących folklor cieszyński, śląski, góralski, krakowski, laski i inne. Zespoły zachwycały regionalnymi strojami ludowymi, bogactwem repertuaru prezentowanego najczęściej przy akompaniamencie  ludowych kapel oraz niepowtarzalnym entuzjazmem. Było też kilka scenek kabaretowych np. z Poręby Wielkiej czy obrzędowych, jak np. obrzęd żniwny i pieczenia chleba w wykonaniu zespołu „Grojczanie” z Grojca gm. Oświęcim. Na zakończenie dnia dla pań z KGW wystąpiła Grupa Wokalna Bless działająca przy GOK Chybie. Na zakończenie pierwszego dnia OSP Dziegielów rozpaliła wielkie ognisko i odbyła się biesiada z tańcami.

15 KGW przygotowało stoiska z przepięknym rękodziełem wykonanym przez panie z KGW podczas różnych warsztatów. 12 KGW zaprezentowało swoje zdolności kulinarne, prezentując starodawne potrawy i nowinki kulinarne. Dopełnieniem Jubileuszu była wystawa kilkudziesieciu kronik, obrazujących proces tworzenia i rozwoju tej najliczniejszej i najaktywniejszej organizacji na obszarach wiejskich. W uroczystościach wzieły też udział delegacje ponad stu KGW z regionu. Były też stoiska i materiały promocyjno-informacyjne instytucji związanych z rolnictwem i obszarami wiejskimi, w tym KRUS, ODR. Pięknym dopełnieniem była wystawa przygotowana przez Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa na temat walorów historycznych, przyrodniczych, kulturalnych społecznych i gospodarczych tej ponad siedemset letniej wioski.

Ważną wartością imprezy był fakt zaangażowania się w przygotowanie i przeprowadzenie Jubileuszu wielu różnych organizacji społecznych, w tym KGW i OSP z terenu Gminy Goleszów, a także Rady Sołeckiej, Stowarzyszenia Miłośników Dzięgielowa i Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie. Ciekawa oferta imprezy przyciągnęła wielu amatorów folkloru. Uczestnikami Jubileuszu byli goście z województwa śląskiego i małopolskiego, mieszkańcy regionu Podbeskidzia, w tym głównie rolnicy, koła gospodyń wiejskich, działacze społeczni, pracownicy instytucji i organizacji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Całej imprezie towarzyszyła wspaniała, życzliwa i pełna naturalnej spontaniczności atmosfera łącznie ze wspólnym śpiewem i tańcami. Na zakończenie każdy zespół otrzymał pamiątkowy dyplom, jubileuszową statuetkę, książkę obrazującą historię KGW w Polsce i na Podbeskidziu oraz upominki i gorące podziękowania za udział w przeglądzie.

Organizatorami Jubileuszu byli:

Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej,

Wójewództwo Śląskie, Gmina Goleszów, Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie, KGW Dzięgielów, Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa, Ochotnicze Straże Pożarne, Rada Sołecka, Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

Pan Stanisław Dąbrowa – Wicemarszałek Województwa Śląskiego

Pani Antonina Górna – Przewodnicząca Rejonowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich

Pan Janusz Król – Starosta Cieszyński

Pan Krzysztof Glajcar – Wójt Gminy Goleszów

 Patronat medialny pełniły:

TVS, MojeKGW.pl, CCM, Radio Fest, Radio Bielsko, Kurier Radia Bielsko, Kronika Beskidzka, Beskidzka24.pl, Głos Ziemi Cieszyńskiej, Portal Internetowy OX, Panorama Goleszowska, Halo Cieszyn.pl, Głos Ludu

Imprezę odwiedziło wielu honorowych Gości, w tym m.in. Poseł do Parlamentu Europejskiego p. Jan Olbrycht, Posłanka na Sejm RP p. Małgorzata Pępek, Radni Sejmiku Województwa Śląskiego – Sylwia Cieślar i Krystian Kiełbasa, Zastępca Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach p. Robert Karpeta, Z-ca Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie p. Irena Łaba, Starosta Cieszyński Janusz Król, Starosta Suski Józef Bałos, Wicestarosta Bielski Grzegorz Szetyński, Wiceburmistrz Cieszyna Aleksander Cierniak, W-ce Burmistrz Wilamowic Stanisław Gawlik, Wójt Gminy Goleszów  Krzysztof Glajcar, Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna, Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego Ludwik Kuboszek, Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego Ryszard Hadka, Przewodniczący Gminy Goleszów Bogusław Konecki, Radni powiatowi i Gminni. Obecni byli także m.in. Z-ca Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Międzyświeciu p. Sylwia Sikora, Kierownik Oddziału Terenowego KRUS w Cieszynie p. Lucyna Czech, Kierownik ODR w Cieszynie – Zdzisław Majętny. Licznie przybyli też Dyrektorzy Ośrodków Kultury np. z Wisły, Kóz, Goleszowa, Jordanowa, Makowa Podhalańskiego i innych. Organizację Kółkową reprezentowali: p. Antonina Górna – Przewodnicząca Rejonowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich, Gertruda Proksa – członek Krajowej Rady KGW, Andrzej Wrona – Członek Zarządu Krajowego Związku RKiOR, Waldemar Pieczara – Przewodniczący Rady Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej, Edward Korczyk – Honorowy Przewodniczący Rady RZRKiOR, Zofia Dwornik – Honorowy Członek Rady, Stanisława Kasperczyk i Agnieszka Szczotka – członkinie Prezydium Rady RZRKiOR oraz Danuta Kożusznik – Prezes Zarządu RZRKiOR i Jadwiga Gębala – W-ce Prezes Zarządu RZRKiOR. Były obecne też  panie z Rejonowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich.

 

 

 


Portale regionalne
mapa

Sonda

Czy jesteś zainteresowany współpracą z SR KSOW Województwa Śląskiego?


     


 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009