Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

śląskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Zadbajmy o wodę na wsi - III edycja

30.06.2016

Serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji konkursu „Zadbajmy o wodę na wsi”.

Na obszarach wiejskich prawidłowa gospodarka wodna ma podstawowe znaczenie. Dla produkcji rolnej szczególnie ważne są urządzenia melioracji wodnych (np. rowy, drenarka). Przez wiele lat zadania związane z opieką nad tymi urządzeniami były realizowane przez spółki wodne, jednakże w ostatnich latach borykają się one z wielkimi problemami i nie są w stanie w pełni realizować swoich zadań statutowych. W efekcie dochodzi do zaburzeń stosunków wodnych w gruntach rolnych, co może przejawiać się podtopieniami upraw i zabudowań.

Konkurs „Zadbajmy o wodę na wsi” został zorganizowany z myślą o spółkach wodnych i roli, jaką spełniają, utrzymując w sprawności urządzenia melioracji wodnych. Jego celem jest również rozpowszechnianie wśród mieszkańców naszego regionu wiedzy o prawidłowym kształtowaniu zasobów wodnych na obszarach wiejskich, o ich znaczeniu dla środowiska społeczno-przyrodniczego i wzrostu jakości życia na wsi. Z uwagi na doświadczenia zgromadzone podczas trwania dwóch pierwszych edycji konkursu, zmieniono jego zasady. Najważniejsza zmiana dotyczy wprowadzenia nowej kategorii przeznaczonej dla szkół podstawowych i gimnazjum województwa: wyboru najlepszego posteru naukowego o tematyce związanej z ochroną wód na obszarach wiejskich.

Prace nadesłane do konkursu oceniane będą w czterech kategoriach:

 • Kategoria I: najlepsza fotografia pt. Moja wieś nad wodą
  Kategoria otwarta, obejmująca mieszkańców województwa śląskiego, którzy ukończyli 15. rok życia, przeznaczona dla osób amatorsko zajmujących się fotografią
 • Kategoria II: najlepsza fotografia pt. Moja wieś nad wodą
  Kategoria otwarta, obejmująca mieszkańców województwa śląskiego, przeznaczona dla osób, które nie ukończyły 15. roku życia
 • Kategoria III: najlepszy plakat naukowy (poster) o tematyce związanej z ochroną wód na obszarach wiejskich województwa śląskiego
  Kategoria przeznaczona dla szkół podstawowych oraz gimnazjów działających na terenie województwa śląskiego
 • Kategoria IV: najlepsze zadanie inwestycyjne lub praca utrzymaniowa w zakresie melioracji wodnych szczegółowych na terenie województwa śląskiego
  Kategoria obejmująca spółki wodne i związki spółek wodnych, działające na terenie województwa śląskiego na podstawie przepisów Działu VII Spółki wodne i związki wałowe ustawy z dnia 18.07.2001 r. — Prawo wodne.

Laureaci konkursu w kategoriach I – III otrzymają nagrody rzeczowe. Laureaci konkursu w kategorii IV otrzymają nagrody pieniężne. Nagrody rzeczowe zostaną ufundowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu operacyjnego na lata 2016 - 2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Ślaskiego (Schemat II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020), natomiast środki na nagrody pieniężne zabezpieczono w budżecie województwa. Ponadto, wszyscy laureaci otrzymają okolicznościowe puchary Marszałka Województwa Śląskiego.

Wzorem lat poprzednich, uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas konferencji wojewódzkiej poświęconej problemom działalności spółek wodnych. Przewiduje się, że konferencja ta odbędzie się w listopadzie 2016 roku.

Prace konkursowe wraz z niezbędnymi formularzami należy przesłać do 30 września 2016 r. na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Terenów Wiejskich
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

UWAGA! Dla zachowania terminu decydująca jest data stempla pocztowego na dokumencie przesyłki zawierającej prace konkursowe lub data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu w przypadku osobistego złożenia dokumentów.

Wszystkie niezbędne informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (32) 77 40 547.

Regulamin konkursu

Zgłoszenie do konkursu


Portale regionalne
mapa

Sonda

Czy jesteś zainteresowany współpracą z SR KSOW Województwa Śląskiego?


     


 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009