Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

śląskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Spotkanie dla Lokalnych Grup Działania z terenu województwa śląskiego

01.12.2016

W dniach 21-22 listopada br. w Ustroniu odbyło się drugie spotkanie dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania zaplanowane w ramach Planu komunikacyjnego stanowiącego część Planu operacyjnego na lata 2016-2017 (etap I- rok 2016) Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie śląskim.

W spotkaniu udział wzięło łącznie 39 osób, w tym przedstawiciele 13 Lokalnych Grup Działania z terenu województwa śląskiego, Dyrekcja oraz pracownicy Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Spotkanie  przebiegało zgodnie z założonym harmonogramem (program spotkania do pobrania), a przedstawiciele LGD chętnie brali w nim czynny udział.  

Uczestników powitał Dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich Pan Jerzy Motłoch wraz ze swoim zastępcą Panem Marcinem Rachwałem. Dyrektor przekazał przybyłym uczestnikom informacje dotyczące wdrażania podejścia Leader w nowej perspektywie finansowej, plany oraz najbliższe zamiary związane z realizacją Programu.

Następnie Pani Aleksandra Czucz- przedstawiciel Jednostki Regionalnej KSOW w województwie śląskim, omówiła pierwszy blok tematyczny związany z realizacją Planu operacyjnego KSOW na lata 2016- 2017 (etap I- rok 2016), założenia oraz plany dotyczące przyszłych naborów wniosków. Po zakończeniu prezentacji Pani Czucz zachęciła przedstawicieli LGD do składania propozycji operacji do realizacji w ramach przyszłego naboru, w szczególności do działania nr 4 pn. „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i  międzynarodowej”.

Drugi blok tematyczny poświęcony zakresowi kontroli dotyczącej zobowiązań wynikających z umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność został zaprezentowany przez przedstawicieli Referatu kontroli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w osobie: Pani Marty Łukasik- Łopatki, Pani Renaty Ryter oraz Pani Marioli Kowalczyk.

Po krótkiej przerwie pracownicy Referatu autoryzacji płatności Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich- Pani Ewa Kozińska oraz Pani Aneta Hała, omówiły zasady rozliczenia projektów w ramach PROW 2014-2020 dla działań realizowanych przez Lokalne Grupy Działania.  

Na zakończenie pierwszego dnia spotkania Pani Agnieszka Kordecka oraz Pan Bartosz Góra- przedstawiciele Referatu wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, poinformowali uczestników o zasadach działania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach PROW 2014-2020.

Przez cały czas trwania spotkania przedstawiciele LGD chętnie brali w nim czynny udział poprzez zadawanie pytań i uczestniczenie w dyskusji.

Drugi dzień spotkania rozpoczął się od przedstawienia przez Pana Bartosza Górę informacji nt. weryfikacji dokumentacji z przeprowadzonego działania 19.2 objętego PROW 2014-2020.

Ostatni blok tematyczny dotyczący doświadczeń i problemów związanych z ogłoszonymi i prowadzonymi przez lokalne Grupy Działania naborami wniosków miał formę żywej dyskusji. Brali w niej udział przedstawiciele Grup oraz pracownicy Wydziału Terenów Wiejskich.

Zorganizowane spotkanie miało na celu wymianę wiedzy i informacji w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem podejścia Leader.

 

Pliki do pobrania:

- Prezentacja 1-

- Prezentacja 2-

- Prezentacja 3-

- Prezentacja 4-

 

 

 


Portale regionalne
mapa

Sonda

Czy jesteś zainteresowany współpracą z SR KSOW Województwa Śląskiego?


     


 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009