Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

śląskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Z racji stopnia uprzemysłowienia i urbanizacji województwo śląskie postrzegane jest jako nieatrakcyjne pod względem przyrodniczym. Tymczasem region ten jest niezwykle zróżnicowany przyrodniczo i krajobrazowo, bogaty w unikatowe w skali krajowej i europejskiej wartości przyrodnicze.

W granicach województwa występują niemal wszystkie typy rzeźby terenu, jakie można spotkać w Polsce - góry, obszary wyżynne, nizinne, a także zjawiska krasowe.

Ten najbardziej przekształcony przez człowieka obszar Polski charakteryzuje się lesistością rzędu 30,4% powierzchni regionu, przy średniej krajowej wynoszącej zaledwie 28,7%.

Polskie prawo przewiduje następujące formy ochrony przyrody:
Ø  parki narodowe

Ø  rezerwaty przyrody

Ø  parki krajobrazowe

Ø  obszary chronionego krajobrazu

Ø  obszary Natura 2000

Ø  pomniki przyrody

Ø  stanowiska dokumentacyjne

Ø  użytki ekologiczne

Ø  zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

Ø  ochrona gatunkowa roślin, zwierząt, grzybów

Ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe w obrębie województwa śląskiego wyznaczono 8 parków krajobrazowych o powierzchni (wraz z otuliną) 348 645 ha, stanowiącej około 20% powierzchni województwa, 64 rezerwatów zajmujących wraz z otuliną powierzchnię ponad 4 848 ha , a także wyodrębniono 33 obszary (o powierzchni ponad 171 127 ha), spełniające kryteria objęcia ich działaniami ochronnymi i włączenia do europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000, oraz 5 obszarów specjalnej ochrony ptaków i 28 obszarów specjalnej ochrony siedlisk.

Parki krajobrazowe w Województwie Śląskim:

 

 

 

Zobacz również:

Portale regionalne
mapa

Sonda

Czy jesteś zainteresowany współpracą z SR KSOW Województwa Śląskiego?


     


 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009