Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

śląskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Produkty regionalne i tradycyjne

Produkty tradycyjne

Na mocy Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych utworzona została  Lista Produktów Tradycyjnych (Dz.U. z 2005 roku, Nr 10, poz. 68; Dz.U. z 2008 roku, Nr 71, poz. 1056 oraz Nr 216, poz. 1368).

Prawo do umieszczenia na Liście Produktów Tradycyjnych mają produkty, które charakteryzują się tradycyjną, ugruntowaną w czasie, przynajmniej 25-letnią metodą wytwarzania, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji.

Z wnioskiem o wpis produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego na LPT mogą wystąpić osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wytwarzające dane produkt rolny, środek spożywczy lub napój spirytusowy.

Lista Produktów Tradycyjnych:

Ø  służy rozpowszechnianiu informacji dotyczących wytwarzania produktów tradycyjnych;

Ø  nie jest instrumentem ochrony nazw produktów. Wpis nazwy produktu odnoszącej się do obszaru geograficznego na Listę Produktów Tradycyjnych nie stanowi uznania pochodzenia tego produktu z obszaru, do którego nawiązuje nazwa. Na liście, o ile będzie to oczywiście uzasadnione tradycją wytwarzania danego wyrobu, mogą pojawić się produkty o identycznych nazwach, które pochodzą z różnych regionów Polski;

Ø  stwarza wytwórcom produktów tradycyjnych możliwość ubiegania się o udzielenie odstępstw od obowiązujących i prawnie uregulowanych wymogów produkcyjnych (weterynaryjnych, higienicznych lub sanitarnych). Odstępstwa te muszą wynikać ze stosowania przez producentów niezmiennych, tradycyjnych metod wytwarzania. Udzielenie tego typu odstępstw nie może wpływać negatywnie na jakość zdrowotną produktu;

Ø  ma na celu pogłębienie wiedzy konsumentów na temat tradycyjnej żywności i polskiego dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenie ich zainteresowania tego typu produktami i można liczyć, że przyczyni się do wzrostu dochodów wytwórców tradycyjnego jadła.

Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany w dotychczas obowiązujących przepisach. Oprócz ww. wymagań produkty wpisywane na LPT powinny stanowić element dziedzictwa kulturowego regionu, w którym są wytwarzane, oraz powinny być elementem tożsamości społeczności lokalnej.

Wniosek o wpis produktu na listę wnioskodawca składa do właściwego Marszałka Województwa, gdzie jest oceniany pod względem spełniania wymogów formalnych oraz w zakresie spełniania przez produkt określonych wymagań. Przed przekazaniem wniosku do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marszałek zwraca się do Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego o wyrażenie w terminie 30 dni opinii w zakresie spełniania przez produkt, środek spożywczy lub napój alkoholowy określonych wymagań. W przypadku niewydania opinii w ww. terminie wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.

Pierwsze produkty z województwa śląskiego zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych 28 lutego 2006 r. i były to: ciulim lelowski, chleb „Herbski”, krupniok śląski oraz zozworki/ imbirki. 23 marca 2009 roku województwo śląskie jako pierwsze w kraju wprowadziło na Listę setny produkt pn. garnuszek górniczy.    

 

Produkty Tradycyjne Województwa Śląskiego
Pliki do pobrania

Portale regionalne
mapa

Sonda

Czy jesteś zainteresowany współpracą z SR KSOW Województwa Śląskiego?


     


 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009