Kontakt

Jednostka Regionalna KSOW w województwie śląskim

Departament Terenów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel. (32) 77 44 803, (32) 77 44 804
e-mail: ksow@slaskie.pl

Ilona Makola-Barecka (kierownik JR KSOW)
tel. (32) 77 44 803
e-mail: ilona.makola@slaskie.pl

Aleksandra Wąsowicz
tel. (32) 77 44 803
e-mail: aleksandra.wasowicz@slaskie.pl
w sprawach dotyczących KSOW  (w szczególności sprawozdawczość)

Paulina Gorzałka
tel. (32) 77 44 804
e-mail: paulina.gorzalka@slaskie.pl