Pomoc Techniczna Schemat II

 • Realizacja Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie operacji Partnerów  i operacji własnej zrealizowanych w 2018 roku oraz funkcjonowanie KSOW w zakresie usługi dostępu do internetu mobilnego w 2019 roku. 
 • Wynagrodzenia pracowników Jednostki Regionalnej KSOW w województwie śląskim wypłacone od października 2018 r. do grudnia  2019 r.
 • Wynagrodzenia pracowników Jednostki Regionalnej KSOW w województwie śląskim wypłacone od lipca 2017 r. do września 2018 r.
 • Zestawienie operacji realizowanych w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020
 • Realizacja Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie operacji Partnerów KSOW realizowanych w 2016 r. i operacji własnej zaplanowanej do realizacji w 2017 r.
 • Realizacja Planu operacyjnego KSOW na lata 2014-2015 w zakresie operacji Partnerów i operacji własnych zrealizowanych w 2015 r. oraz Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie operacji własnych zrealizowanych w 2016 r. i zaplanowanych do realizacji w 2017 r. 
 •  Realizacja Planu komunikacyjnego - rok 2015, 2016 i 2017
 • Funkcjonowanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie śląskim - rok 2015, 2016 i 2017
 • Realizacja Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie operacji Partnerów i operacji własnych zrealizowanych w 2017 r. oraz  zakresie operacji własnych do realizacji w 2018 r. 
 • Funkcjonowanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie śląskim- rok 2017 i 2018.
 • Realizacja Planu komunikacyjnego- rok 2017, 2018 i 2019
 • Funkcjonowanie Jednostki Regionalnej KSOW w województwie śląskim - rok 2018 i 2019
 • Funkcjonowanie Jednostki Regionalnej KSOW w województwie śląskim – rok 2018, 2019 i 2020
 • Realizacja Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie operacji własnych i działań informacyjno-promocyjnych zrealizowanych w 2019 r. oraz Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie działań informacyjno-promocyjnych planowanych do realizacji w 2020 r.
 • Wynagrodzenie pracowników Jednostki Regionalnej KSOW w województwie śląskim wypłacone od stycznia 2020 do grudnia 2020
 • Realizacja Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie operacji Partnerów KSOW zrealizowanych w 2019 r. oraz funkcjonowanie KSOW w zakresie usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej w 2020 r.
 • Wsparcie funkcjonowania Jednostki Regionalnej KSOW  w województwie śląskim w 2020 i 2021 roku oraz realizacja Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie operacji Partnerów KSOW zrealizowanych w 2020 roku
 • Wynagrodzenia pracowników Jednostki Regionalnej KSOW w województwie śląskim wypłacone od stycznia 2021 r. do grudnia 2021 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.
 • Wsparcie funkcjonowania Jednostki Regionalnej KSOW w województwie śląskim w 2020, 2021 i 2022 roku oraz realizacja Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie działań informacyjno-promocyjnych oraz operacji własnych zrealizowanych w 2021 roku
 • Wynagrodzenia pracowników Jednostki Regionalnej KSOW w województwie śląskim wypłacone od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r.
 • Realizacja planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie operacji partnerów KSOW zrealizowanych w 2021 roku i planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie operacji własnych i działań informacyjno-promocyjnych zrealizowanych w 2022 roku oraz wsparcie funkcjonowania Jednostki Regionalnej KSOW w zakresie usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej świadczonej w 2021, 2022 i 2023 roku
 •  Realizacja planu operacyjnego KSOW na lata  2022-2023 w zakresie operacji partnerów KSOW zrealizowanych w 2022 rok oraz wsparcie funkcjonowania Jednostki Regionalnej KSOW w 2021, 2022  i 2023 roku