|

Innowacje i dobre praktyki w uprawie ziół i lawendy

Operacja pn. „ Innowacje i dobre praktyki w uprawie ziół i lawendy”  dotyczy wyjazdu studyjnego dla rolników i doradców rolniczych z województwa śląskiego do gospodarstw zielarskich w innych województwach, który odbędzie się w dniach 7-8 lipca 2022 r.

Celem operacji jest zdobycie wiedzy i zobaczenia jak w praktyce wygląda nowoczesna technologia uprawy ziół i poznanie dobrych praktyk w tym zakresie. Podczas tej operacji chcemy się zapoznać z technologią oraz innymi aspektami uprawy ziół, które będą interesowały uczestników wyjazdu studyjnego. Operacja ma także na celu zachęcenie rolników do uprawy ziół we własnych gospodarstwach, a także przejścia na uprawę ekologiczną ziół, gdyż na taki surowiec jest większy popyt.

Efektem natychmiastowym tej operacji będzie zapoznanie się 25 osobowej grupy złożonej z rolników i doradców rolniczych z nowoczesną technologią i dobrymi praktykami w towarowej uprawie ziół i lawendy.

Spodziewanym efektem długoterminowym jest upowszechnienie przez uczestników nabytej wiedzy i doświadczenia z innymi rolnikami, poszukującymi informacji na temat uprawy ziół i lawendy. Operacja ta może przyczynić się także do: przejścia gospodarstw na uprawę ekologiczną, do powstania grupy producentów ziół w naszym województwie, a poprzez to do zwiększenia dywersyfikacji dochodów w tych gospodarstwach. Ten wyjazd studyjny może także przyczynić się do powstania nowych gospodarstw edukacyjnych czy gospodarstw pokazowych o tematyce zielarskiej, spowoduje także dalsze szukanie informacji, wiedzy i nowinek technologicznych wykorzystywanych przy uprawie ziół.