|

Konkurs na najlepszą agroturystykę w województwie śląskim

Operacja pt.” Konkurs na najlepszą agroturystykę w województwie śląskim” wychodzi naprzeciw problemowi niewykorzystania potencjału agroturystycznego wsi oraz mniejszych miast w województwie śląskim. Obszar tego województwa  charakteryzuje się dobrymi warunkami do rozwoju agroturystyki m. in ze względu na duże zróżnicowanie krajoznawcze, dobrą infrastrukturę drogową, duże zapotrzebowanie na wypoczynek mieszkańców aglomeracji i większych miast oraz potrzebę przedsiębiorczości wśród lokalnej ludności.

Celem operacji jest zorganizowanie konkursu agroturystycznego w wyniku którego nastąpi wyłonienie trzech najlepszych agroturystyk w województwie śląskim w 2022 r. , co przyczyni się on do promocji agroturystyki, gospodarstw agroturystycznych i walorów turystycznych regionu śląskiego oraz pobudzi przedsiębiorczość na tym terenie. Ponadto podniesie renomę nagrodzonych obiektów agroturystycznych i zachęci inne gospodarstwa do ulepszania swoich usług w tej dziedzinie. Nastąpi integracja rodzin wokół agroturystyki przeciwdziałając wyłączeniu społecznemu, ograniczy ubóstwo i zaktywizuje mieszkańców terenów wiejskich i mniejszych miast.  Będzie to także sprzyjać kreowaniu przyjaznego wizerunku obszarów wiejskich oraz mniejszych miasteczek województwa śląskiego oraz popularyzować spędzanie czasu na łonie przyrody poprawiając konkurencyjność tych terenów w zakresie turystyki. Konkurs agroturystyczny wyłoni najlepsze agroturystyki województwa śląskiego będące wzorcem i inspiracją dla innych gospodarstw oraz osób które zamierzają podjąć działalność w tej dziedzinie.

Natychmiastowym efektem operacji jest wyłonienie trzech  gospodarstw agroturystycznych, które będą laureatami konkursu. Dzięki temu możliwa będzie promocja nagrodzonych gospodarstw agroturystycznych, dzięki czemu ich oferta dotrze do większego grona osób. Będą one przykładem i inspiracją dla innych zamierzających działać w tej dziedzinie lub nabrać inspiracji do nowych rozwiązań w agroturystyce

Kolejnymi efektami będzie promocja agroturystyki i spędzania czasu na wsi i w mniejszych miejscowościach, jako wypoczynku z dala od zgiełku wielkich miast, w otoczeniu przyrody, krajobrazu rolniczego i zwierząt gospodarskich, promocja atrakcyjnych i zróżnicowanych terenów wsi i małych miasteczek województwa śląskiego

Ważnym efektem operacji jest jej wpływ na integrację rodzinną i lokalną wokół  działalności agroturystycznej, angażującą i aktywizującą całe rodziny do rozwoju przeciwdziałając wyłączeniu społecznemu, ubóstwu.