|

Kreatywność w przedsiębiorczości na obszarach wiejskich - cykl 12 webinariów

 Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie  realizuje operację pn.: Kreatywność w przedsiębiorczości na obszarach wiejskich - cykl 12 webinariów.

Celem operacji jest przeszkolenie grupy docelowej operacji na temat kreatywnej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich podczas 12 webinariów.

Przewidywane efekty operacji to zdobycie i wzrost wiedzy oraz upowszechnienie wiedzy z zakresu kreatywnej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w grupie docelowej operacji.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.