|

Kryształowy Ser - konkurs na najlepszy ser w woj. Śląskim

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie realizuje operację pn.: Kryształowy Ser - konkurs na najlepszy ser w woj. Śląskim.

Celem operacji jest poprawa sytuacji rolników w łańcuchu dostaw poprzez: przeszkolenie i ułatwianie wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie produkcji serów; uczestnictwo w panelu dyskusyjnym i konsultacje między podmiotami i przedsiębiorcami zajmującymi się serowarstwem; wyłonienie i nagrodzenie serów najlepszej jakości, uhonorowanie wyjątkowo zdolnych producentów w czasie konkursu na najlepszy ser; poszerzenie wiedzy na temat możliwości zrzeszania się producentów rolnych i wspólnego podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju. Celem dodatkowym jest wypromowanie lokalnych producentów i ich oferty wśród mieszkańców regionu, zwiększenie popularności dobrej jakości produktu, jakim są domowe czy tradycyjnie wyrabiane sery.

Przewidywane efekty operacji to: podniesienie poziomu wiedzy dla grupy docelowej 45 osób poprzez uczestnictwo w wykładach, możliwość poddania  serów do oceny przez ekspertów o wysokiej renomie w środowisku serowarów i otrzymanie informacji zwrotnej na temat smaku, jakości i innych odczuć. Kolejnym efektem jest nawiązanie nowych kontaktów w środowisku serowarów oraz skonsultowanie nurtujących pytań bezpośrednio z ekspertami. Efektem pośrednim, długofalowym jest możliwość poprawy procesu technologicznego, rozszerzenia oferty serowarskiej, a także zainteresowanie się stworzeniem w regionie zrzeszenia producentów.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.