|

Lista ocenionych operacji zgłoszonych w ramach Konkursu nr 6/2022 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2022-2023

W dniu 11 maja 2022 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 791/331/VI/2022 zatwierdził listę ocenionych operacji w ramach Konkursu nr 6/2022 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2022-2023.

W wyznaczonym terminie do Jednostki Regionalnej KSOW w województwie śląskim wpłynęło 16 wniosków, z czego 13 zostało przyjętych do realizacji w 2022 r.

Lista ocenionych operacji