|

Ogłoszenie o pierwszym naborze wniosków w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”

Szanowni Państwo

Jednostka Regionalna KSOW w województwie śląskim informuje, że Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił pierwszy nabór wniosków w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Wnioski można składać do 15 lipca 2023 roku do godziny 23:59.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-o-pierwszym-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-dostepna-przestrzen-publiczna/