|

Plan zagranicznych działań targowo-wystawienniczych MRiRW i KOWR na 2023 r. - projekt

Szanowni Państwo

resort rolnictwa prowadzi szereg działań mających na celu m.in. kreowanie pozytywnego wizerunku polskiej żywności wysokiej jakości na rynku krajowym oraz na rynkach zagranicznych.
W 2023 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa planują skoncentrować działania informacyjno-promocyjne w następujących krajach: Niemcy, ZEA, Arabia Saudyjska, Japonia, Wielka Brytania, Singapur, Chiny, Tajlandia, Korea Płd., Wietnam, Hongkong, USA, Indie, Włochy, Grecja, Rumunia i Egipt.
Ponadto planowane jest uwzględnienie udziału w wydarzeniu targowym na Filipinach lub organizacja misji gospodarczej na Filipiny.

Plan zagranicznych działań targowowystawienniczych MRiRW i KOWR na 2023 r.