|

Produkty pszczele jako turystyczna marka regionu

Operacja polega na organizacji wyjazdu studyjnego na Kurpie oraz Podlasie skierowanego do pszczelarzy oraz pracowników instytucji okołorolniczych Województwa Śląskiego, w ramach transferu wiedzy i dobrych praktyk w zakresie budowy marki turystycznej na bazie produktów pszczelich i ich innowacyjnego wykorzystania.

Celem operacji będzie poszerzenie dotychczasowej posiadanej wiedzy, wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk z zakresu produktów pszczelich jako marki turystycznej regionu, szeroko pojętego pszczelarstwa na obszarach wiejskich. Uczestnicy operacji będą mieli możliwość poznania dobrych praktyk, kreatywnych, niekonwencjonalnych a zarazem możliwych sposobów wykorzystania produktów pszczelich, a co za tym idzie możliwości wykorzystania potencjału lokalnego i walorów turystycznych w budowaniu marki turystycznej regionu na przykładzie działań zrealizowanych przez pszczelarzy z terenu Kurpi oraz Podlasia. Realizacja operacji jest odpowiedzią na zdiagnozowany lokalnie na terenie Województwa Śląskiego problem, polegający na słabej pozycji produktów pszczelich jako produktu lokalnego tworzącego marką turystyczną regionu. Dzięki realizacji operacji, w tym wykładów, warsztatów, wizyt, uczestnicy wyjazdu studyjnego uzyskają niezbędną wiedzę nie tylko teoretyczną ale i praktyczną dotyczącą prowadzenia zagród edukacyjnych w oparciu o gospodarkę pasieczną oraz dot. ubiegania się o certyfikację produktów pszczelich w Unii Europejskiej, co pozwoli na podniesienie renomy wytwarzanych produktów. Ponadto wiedza uzyskana w trakcie realizacji operacji: w tym warsztatów, wykładów, wizyt, pozwoli na poszerzenie oferty gospodarstw pasiecznych o produkty, m.in. na bazie pyłku pszczelego, pierzgi, mleczka pszczelego, miodu oraz wosku, w tym również produkty niekonwencjonalne, kosmetyki naturalne na bazie produktów pszczelich. Uczestnicy wyjazdu studyjnego będą mieli również możliwość uzyskania wiedzy na temat sposobów wykorzystywania nowych, przyjaznych środowisku sposobów zwalczania i profilaktyki chorób pszczół, m.in. zgnilca złośliwego, powodujących utratę możliwości pozyskania produktów pszczelich, części rodzin pszczelich, a nierzadko całości pasieki.

 

Efektem realizacji operacji będzie wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami wyjazdu studyjnego i zaplanowanych w jego ramach wykładów, warsztatów, pokazów: z tematyki dot. certyfikacji produktów lokalnych, prowadzenia zagród edukacyjnych, pozyskiwania produktów pszczelich, poszerzenie oferty gospodarstw pasiecznych o produkty, m.in. na bazie pyłku pszczelego, pierzgi, mleczka pszczelego, miodu oraz wosku, w tym również produkty niekonwencjonalne, kosmetyki naturalne na bazie produktów pszczelich.