|

Pszczelarstwo w rozwoju obszarów wiejskich

Stowarzyszenie Pszczelarskie Ziemi Kłomnickiej realizuje operację pn.: Pszczelarstwo w rozwoju obszarów wiejskich.

Celem operacji jest rozwój terenów wiejskich w zakresie pszczelarskiej edukacji poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń, czyli ekonomiczne podejście do prowadzenia pasieki pszczelej.

Przewidywany efekt operacji to upowszechnianie wiedzy wśród 180 uczestników spotkań warsztatowych zamieszkujących na terenach wiejskich 3 województw,
z zakresu rozwoju pszczelarstwa i powiększania pasiek.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.