|

Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

Gmina Pilica realizuje operację pn.: „Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w perspektywie finansowej 2021-2027”.

Celem operacji jest wzrost poziomu wiedzy uczestników szkolenia na temat rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

Przewidywane efekty operacji to:

  • przeszkolenie 30 osób podczas trzydniowego szkolenia  z możliwości rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w perspektywie finansowej 2021 -2027,
  • wymiana wiedzy i doświadczenia pomiędzy 30 osobami będącymi uczestnikami szkolenia podczas trzydniowego szkolenia dotyczącego rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".