|

Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego do województwa dolnośląskiego

W dniach 04-07.10.2022 r. Jednostka Regionalna KSOW w województwie śląskim zorganizowała wyjazd studyjny do województwa dolnośląskiego dla Partnerów KSOW, przedstawicieli Lokalnych Grup Działania oraz przedstawicieli instytucji działających na rzecz rozwoju rolnictwa. Operacja miała na celu identyfikację, gromadzenie i upowszechnianie przykładów operacji zrealizowanych i sfinansowanych w ramach PROW.

Podczas wyjazdu uczestnicy spotkali się z przedstawicielami trzech lokalnych grup działania, tj.: Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Kaczawskie”, Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Izerskie” oraz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kwiat Lnu”. W trakcie spotkań grupa zapoznała się z działaniem każdej LGD, omówione zostały projekty zrealizowane w ramach PROW 2014-2020. Uczestnicy wymienili się swoimi doświadczeniami w pozyskiwaniu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Grupa spotkała się także z przedstawicielami dolnośląskiej jednostki regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Przedstawiciele omówili operacje, które realizują w ramach swoich działań własnych oraz działania realizowane przez Partnerów KSOW w ramach konkursów KSOW.

W trakcie wyjazdu grupa miała możliwość zwiedzenia i zobaczenia operacji zrealizowanych  w ramach poszczególnych priorytetów PROW 2014-2020. Przedstawiono  projekty, które były dofinansowane z PROW 2014-2020, omówiono proces pozyskiwania funduszy oraz kwoty jakie otrzymano z dofinansowania.

Zaprezentowane projekty to m.in:

- Paszport Odkrywcy Geoparku Krainy Wygasłych Wulkanów zrealizowany w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, priorytet I Transfer wiedzy i innowacje. Wydrukowany został Paszport Odkrywcy, który promuje podmioty działające na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego. Dzięki paszportowi turyści i mieszkańcy odwiedzający rejon, korzystają z oferty całego regionu. W ramach PROW pozyskano środki w kwocie 20 tys. zł.

- obiekt Villa Greta – projekt realizowany w ramach działania 6. Rozwój gospodarstw  i działalności gospodarczej, priorytet V. Efektywne gospodarowanie zasobami. Budynek gospodarczy został zmieniony na użytkowy. Powstały 4 apartamenty z aneksami kuchennymi oraz sala szkoleniowa. Kwota pozyskana z dofinansowania  to 200 tys. zł.

- Restauracja Dębowa Decha – stworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Krainy Wygasłych Wulkanów poprzez utworzenie i prowadzenie restauracji. Projekt realizowany            

w ramach działania Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej, priorytet V Efektywne gospodarowanie zasobami. Kwota pozyskana z dofinansowania to ok. 260 tys. zł.

- stworzenie interaktywnej mapy Bram Sudetów Środkowych, która umożliwia poznanie i swobodne poruszanie się po obszarze 8 gmin LGD Kwiat Lnu. Projekt realizowany w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, priorytet I Transfer wiedzy i innowacje. W ramach PROW pozyskano środki w kwocie 50 tys. zł.

- Dolina Pereł - wyposażenie parku spacerowego w Dolinie Pereł w tablice informacyjne, projekt realizowany  w ramach działania M1 – Transfer wiedzy i działalność informacyjna, priorytet VI . Zrównoważony rozwój terytorialny.  W ramach PROW 2014-2020 pozyskano środki w kwocie 23. 739,00 zł.

-  Ekomuzeum – w wyremontowanym pomieszczeniu w szkole powstało muzeum pamiątek szkolnych, źródeł historycznych, pomocy naukowych, starych fotografii związanych ze szkoła i wsią. Projekt realizowany w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, priorytet VI Zrównoważony rozwój terytorialny. W ramach PROW pozyskano środki w kwocie ok. 48 tys. zł.

Dzięki organizacji wyjazdu uczestnicy mogli zapoznać się z pomysłami, które zostały zrealizowane oraz rozwiązaniami, które zostały już wdrożone, czyli są możliwe do stosowania i wspierają szeroko rozumiany rozwój obszarów wiejskich.