|

Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego do województwa świętokrzyskiego

W dniach 11-14.06.2024 r. Jednostka Regionalna KSOW w województwie śląskim zorganizowała wyjazd studyjny do województwa świętokrzyskiego dla Partnerów KSOW. Operacja miała na celu identyfikację, gromadzenie i upowszechnianie przykładów operacji zrealizowanych i sfinansowanych w ramach PROW 2014-2020.

Podczas wyjazdu uczestnicy spotkali się z przedstawicielami trzech lokalnych grup działania, tj.: Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej, Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej oraz Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego. W trakcie spotkań grupa zapoznała się z działaniem każdej LGD, omówione zostały projekty zrealizowane w ramach PROW 2014-2020. Uczestnicy wymienili się swoimi doświadczeniami w pozyskiwaniu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W trakcie wyjazdu grupa miała możliwość zwiedzenia i zobaczenia operacji zrealizowanych  w ramach poszczególnych priorytetów PROW 2014-2020. Przedstawiono  projekty, które były dofinansowane z PROW 2014-2020, omówiono proces pozyskiwania funduszy oraz kwoty jakie otrzymano z dofinasowania.

Zaprezentowane projekty to:

- Remont i modernizacja istniejącej infrastruktury rekreacyjnej na terenie kompleksu wodno-rekreacyjnego w Koprzywnicy,

- Modernizacja Ogólnodostępnego Ogrodu Sensorycznego Fundacji La Zebra w Krzcinie oraz utworzenie miejsca pokazowego – Ogrodu deszczowego w pojemniku,

- Zakup sprzętu i urządzeń na potrzeby firmy z branży ogrodniczej,

- Życie w zgodzie z naturą dawniej i dziś – warsztaty ekologiczne,

- Wzmocnienie pozycji rynkowej Gabinetu Weterynaryjnego „AGAVET” poprzez budowę placówki Gabinetu Weterynaryjnego oraz wdrożenie innowacyjnych metod badania i leczenia zwierząt,

- Modernizacja i doposażenie miejsc rekreacji w Gminie Sadowie.

Dzięki organizacji wyjazdu uczestnicy mogli zapoznać się z pomysłami, które zostały zrealizowane oraz rozwiązaniami, które zostały już wdrożone, czyli są możliwe do stosowania i wspierają szeroko rozumiany rozwój obszarów wiejskich.