|

Wieś wielofunkcyjna szansą na rozwój lokalnej społeczności

Powiat Częstochowski realizuje operację pn. „Wieś wielofunkcyjna szansą na rozwój lokalnej społeczności”. Operacja polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu dwudniowej konferencji w dniach 7-8 października 2022 r.

na temat rozwoju lokalnego obejmującej 14 godzin prelekcji wygłaszanych przez dwóch ekspertów w tej dziedzinie i jest adresowana przede wszystkim do sołtysów i liderów obszarów wiejskich, w tym przedstawicieli NGO i LGD oraz samorządowców, zamieszkujących obszary wiejskie powiatu częstochowskiego.

Operacja ma na celu wymianę i upowszechnienie wiedzy na temat planowania rozwoju lokalnego oraz poprawy konkurencyjności obszarów wiejskich wśród liderów i przedstawicieli lokalnych społeczności, wpływającej na aktywizację i zwiększenie udziału zainteresowanych podmiotów w podejmowaniu wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Efektem realizacji operacji będzie podniesienie poziomu wiedzy na temat rozwoju lokalnego, aktywizacja uczestników konferencji oraz wzrost świadomości liderów społeczności wiejskich na temat smart village, planowania rozwoju lokalnego, możliwości wdrożenia formuły „wsi wielofunkcyjnej” czy możliwości wykorzystania potencjału lokalnej społeczności. Wszelkich informacji na temat realizowanej operacji udziela Konrad Kokoszka, e-mail: konrad.kokoszka@czestochowa.powiat.pl