|

Wybór projektów zrealizowanych z PROW 2014-2020 w ramach działań samorządowych do audycji i publikacji

Szanowni Państwo

W ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2022 - 2023 Jednostka Regionalna KSOW w województwie śląskim zamierza wyprodukować i wyemitować audycje radiowe i telewizyjne oraz wydać publikację na temat dobrych praktyki PROW 2014-2020 na terenie województwa śląskiego.

Zaplanowane działania mają służyć identyfikacji, gromadzeniu i upowszechnianiu przykładów operacji zrealizowanych i sfinansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki temu mieszkańcy wsi i małych miast oraz rolnicy będą mogli zapoznać się z pomysłami, które zostały zrealizowane oraz rozwiązaniami, które zostały już wdrożone, inaczej mówiąc są możliwe do stosowania i wspierają szeroko rozumiany rozwój obszarów wiejskich. Działania realizowane będą w III i IV kwartale 2023 roku.

Wobec powyższego JR KSOW w województwie śląskim zwraca się z uprzejmą prośbą o wskazanie projektów zrealizowanych z PROW 2014-2020 w ramach działań samorządowych, które w Państwa opinii powinny zostać zaprezentowane w audycjach i publikacji.

Poniżej zamieszczamy Formularz projektu realizującego priorytety PROW 2014-2020, który należy wypełnić zgłaszając projekt/projekty. Prosimy o przesłanie skanu ręcznie podpisanego formularza, wersji edytowalnej formularza oraz min. 3 zdjęć z realizacji projektu w formie oddzielnych plików graficznych wraz ze wskazaniem ich autora/autorów w terminie do 31 maja 2023 roku na adres ksow@slaskie.pl.

O wyborze projektu zostaną Państwo poinformowania odrębnym mailem.

Formularz projektu realizującego priorytety PROW 2014-2020