|

Zapraszamy na Konkurs Piosenki Ludowej

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie realizuje operację pn. „Konkurs PiosenkiLudowej”. Operacja dotyczy przeprowadzenia konkursu pieśni ludowych dla KGW i innych zespołów, które działają na obszarach wiejskich województwa śląskiego w dniach 25-26 czerwca 2022 w Mikołowie - Śmiłowicach.

Poprzez tę operację damy możliwość kultywowania, popularyzowania tradycji związanej z niematerialnym dziedzictwem kultury, jakim jest wspólny śpiew utworów napisanych przez twórców ludowych, wspólne muzykowanie, a także ukazanie dorobku zespołów KGW i ich repertuaru. Zaktywizowanie KGW, mające na celu występ podczas konkursu, przejawi się w przypomnieniu zapomnianych piosenek, nowej ich interpretacji, przygotowaniu regionalnych strojów, przypomnieniu sobie ich historii powstania. Celem tej operacji jest także, zaznajomienie słuchaczy z różnorodnością interpretacji utworów i bogactwa muzycznego naszego województwa.

Natychmiastowym efektem będzie przedstawienie przez 20 śpiewających zespołów KGW z obszarów wiejskich województwa śląskiego, tradycyjnych utworów ludowych publiczności, podczas konkursu piosenki ludowej. Poza tym, konkurs ten da możliwość zaznajomienia słuchaczy z utworami ludowymi z całego Śląska oraz z ich historią.

Efektem długoterminowym będzie zwiększenie zainteresowania historią i twórczością ludową, która powstawała na obszarach wiejskich województwa śląskiego. Uczestnictwo w konkursie, uzyskanie nagrody, w przyszłości może zaowocować również innymi inicjatywami, które wpłyną na rozwój obszarów wiejskich, np. powstawanie lokalnych konkursów czy przeglądów, także w ramach szkół, zespołów, które odświeżą ludowy repertuar i w ten sposób tradycja wspólnego muzykowania i śpiewania będzie dalej kontynuowana w lokalnej społeczności. Liczymy, że ta operacja wpłynie także na aktywizację KGW w przedszkolach i szkołach, poprzez opowieści, historię danego regionu wraz z muzyką, tradycją, obchodzeniem świąt, czy przyśpiewkami ludowymi.