|

Lista ocenionych operacji w ramach konkursu nr 7/2023 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2022-2023

W dniu 12 kwietnia 2023 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 746/416/VI/2023 zatwierdził listę ocenionych operacji w ramach konkursu nr 7/2023 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2022-2023 oraz Listę rezerwową operacji w ramach konkursu nr 7/2023 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2022-2023.

W wyznaczonym terminie do Jednostki Regionalnej KSOW w województwie śląskim wpłynęło 28 wniosków, z czego 17 zostało przyjętych do realizacji w 2023 r.

Lista ocenionych operacji

Lista rezerwowa