|

Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk w dniu 30 listopada 2022 r. przyjął „Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2021– 2030”.
Dokument dostępny jest na stronie internetowej resortu rolnictwa, pod adresem: www.gov.pl/web/rolnictwo/ramowy-plan-dzialan-dla-ywnosci-i-rolnictwa-ekologicznego-w-polsce
Celem działań przedstawionych w „Ramowym Planie Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2021– 2030” jest rozwój produkcji ekologicznej i rynku produktów ekologicznych w ramach następujących obszarów:
I. Transfer wiedzy i umiejętności – działania doradcze, szkoleniowe i informacyjne,
II. Promowanie produkcji ekologicznej – działania informacyjno-promocyjne i edukacyjne,
III. Innowacje w produkcji ekologicznej,
IV. Wsparcie producentów ekologicznych,
V. Utrzymanie zaufania do systemu produkcji ekologicznej.

Obszary te obejmują zachęty finansowe oraz szczegółowe działania, które są podejmowane lub planowane do realizacji przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, instytucje, jednostki podległe lub nadzorowane, uczestników systemu produkcji ekologicznej oraz zainteresowane podmioty. Mając na uwadze powyższe, serdecznie zapraszam Państwa do zapoznania się
z działaniami „Ramowego Planu Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2021– 2030” oraz do prowadzenia tych działań wspólnie z instytucjami i podmiotami zaangażowanymi w rozwój sektora produkcji ekologicznej i rynku żywności ekologicznej w Polsce.