|

Zapraszamy na szkolenie nt. „Rozwój obszarów wiejskich na przykładzie wykorzystania potencjału lokalnego w postaci dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Podhala"

 

 

 

Jednostka Regionalna KSOW w województwie śląskim ogłasza nabór uczestników na szkolenie nt. „Rozwój obszarów wiejskich na przykładzie wykorzystania potencjału lokalnego w postaci dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Podhala”, które odbędzie się na terenie województwa małopolskiego.

1.  Celem operacji będzie wzrost wiedzy na temat rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie wykorzystania potencjału lokalnego w postaci dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Podhala..

2.   Termin szkolenia: 15-17.11.2023 r.

3.   Liczba uczestników – 40 osób.

4.  Organizator zapewnia: transport, wyżywienie, noclegi, ubezpieczenie, opiekę pilota/ opiekuna grupy oraz realizację programu merytorycznego.

Organizator nie wypłaca żadnych dodatkowych diet przysługujących uczestnikom; nie ponosi kosztów związanych z dojazdem na miejsce zbiórki i z powrotem; nie ponosi kosztów zagranicznych i krajowych rozmów telefonicznych wykonywanych z pokoi hotelowych przez uczestników szkolenia oraz kosztów związanych z np. udostępnieniem w pokojach płatnej telewizji lub mini-baru. Ewentualne ww. koszty zostaną opłacone indywidualnie przez uczestników szkolenia. Roszczenia dotyczące ww. kosztów będą uregulowane w trakcie trwania szkolenia.

5.       W szkoleniu uczestniczyć mogą tylko osoby pełnoletnie.

6.       Wymogi dotyczące kwalifikacji uczestników szkolenia.

W szkoleniu może uczestniczyć osoba, która jest mieszkańcem województwa śląskiego  oraz spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków (dana osoba może spełniać więcej niż jeden warunek), jest:

- rolnikiem,

-  przedstawicielem LGD,

 -  przedstawicielem podmiotów doradztwa rolniczego,

 - przedstawicielem samorządu rolniczego w województwie śląskim,

 -  przedstawicielem samorządu województwa.      

7.     W kwalifikacji uczestników brane będę pod uwagę:

a)      ocena formalna- prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy;

b)      ocena merytoryczna- spełnienie warunku opisanego w pkt. 5 i 6;

c)      kolejność zgłoszeń - decyduje data wpływu przesłania e-maila wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym do Jednostki Regionalnej KSOW w województwie śląskim na adres ksow@slaskie.pl.

8.      Wypełnienie formularza zgłoszeniowego równoznaczne jest z potwierdzeniem chęci udziału w szkoleniu. W przypadku braku możliwości uczestnictwa należy wskazać inną osobę, która weźmie udział w szkoleniu. W przeciwnym razie osoba rezygnująca zobowiązana będzie do pokrycia kosztów pobytu przypadających na jednego uczestnika.

9.  Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału wraz ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi.

10.  Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 31.10.2023 r.

11.   Załączniki:

- formularz zgłoszeniowy - pobierz

- ramowy plan szkolenia - pobierz

12. Osoby do kontaktu:

Paulina Gorzałka, Ilona Makola-Barecka,

Tel. 32/77 44 803/804,

e-mail: ksow@slaskie.pl